Graciano

Llinatge italià, afincat a Vinaròs i comarca. A l’Arxiu del Regne de València es troba en la carpeta Clero, Caixa 2530, Lligall 955, a Bertomeu. Graci

Read More