Letra Z

Zanón Cruz, Joan

(Vinaròs, 12-IV-1848 –Barcelona, 15-II-1869). Com a fill de personatges destacats de la població, va abraçar la carrera militar. El seu pare, Ferràn Zanón, natural de Valencia, era empleat de la Hisenda Pública i Comanant de Cavalleria i es va casar a Vinaròs amb Reyes Cruz. Havia aspirat com a cadet guàrdia marí a Cartagena l’1 de gener de 1862. Morí a Barcelona set anys després quan tant sols comptava amb 21 anys d’edat.

Comment here

12 − = 11