Letra X

Xarxia

xarxiaSuplement del full dominical de la parróquia de Santa Magdalena, fundat i dirigit mer mossènMiquel Romero en juny de 1986, i que veia la llum mensualment. Sols van aparèixer deu números i s’imprimí en paper de diferents colors.

Comment here

44 − = 38