Letra V

Volsanyes, Marc

(Aragó ?, segle XVI- Castelló 1597). Mestre pedrapiquer de l’església major de Vinaròs. Nom que apareix amb diferents denominacions segons les diferents lectures dels autors que el citen i segons les fonts de les grafies que s’han interpretat i que s’util.litzen. Així tenim:
Autor…………………………..Denominació……………………………..Font. Apareix en
—————————————————————————————————————————
MossènCarlos Esteller………Volganbob……………………………….2on llibre batejos
Ràfels García…………………Urgambole
Borràs Jarque…………………Martí Valganbol………………………..Hist. de Vinaròs
Bover Juan…………………….Urgambole………………………………Ràfels García. «Vinaroz» 30-6-73
J.L.Tirado…………….Volsanyes/Valsanyes /Valsanches…………»Mediterráneo»
García Edo……………………Marc Valsancler………………………..Arxiu Montesa Butlletí CEM 1987
Gómez Sanjuán……………..Marc Valsanchez………………………..Plet. Butlletí CEM
Gómez Sanjuán……………..March Valfanges………………………..Crònica de Vinaròs. 9-XI-1995
Bover Puig…………………..Valfangos…………………………………Set. “Vinaròs” 10-V-1997
Bover Puig…………………..Volfanges………………………………………………id.
Bover Puig…………………..Valfanges………………………………………………id.
Així tenim que Valfangos, Valgambol, Urgambole, Valsanchez, Valsanches o Valfanges, com sigue, és el nom d’un dels mestres d’obres de l’església major de Vinaròs, ja que així apareix en les diferents redaccions dels historiadors que han escrit sobre aquest arquitecte. Joan Bover ha trobat eixe nom en altres diferents versions al primer llibre de batejos en que apareix apadrinant infants. Subhastada l’obra el 28 de febrer de 1582, va ser adjudicada als mestres Joan Friafont, francés, i a March Valsanches. El 20 de maig de 1585 es va redactar el contracte, davant del notari Sebastià Gil. La primera pedra es va col.locar el 31 de març de 1586 i el 3 de febrer de 1594 es va beneïr el temple, sense la façana, barroca, molt posterior. El 2 de maig de 1593 van signar els Jurats de Castelló un contracte per a que amb Francesc Galiança de la Lancha, son cunyat, i Guillem del Rei, que estaven construint el Col.legi del Corpus Christi de València, per a construir el campanar de Castelló i en dit document se’l nomena «mestre pedrapiquer de l’església major de Vinaròs». El nom en qüestió apareix de diferent maneres en els llibres de baptismes de l’arxiu parroquial de Vinaròs. Així Borràs Jarque diu «Martí Valgambol, de nacionalitat francesa…». Rafels Garcia l’havia nomenat com Urgambole. No bé acabada l’obra de Vinaròs i possiblement la del campanar de Castelló, Valsanches va morir “acabada la dita yglesia lo dit Mestre March Valsanches ut domino placuit es mort” (Document datat a Castelló el 29 de juny de 1597). Son cunyat, Francesc Galiança i de la Lanja (o Lancha), germà de la seua esposa, Joana Galiança, va pleitejar contra la universitat de Vinaròs, pels deutes de 12.000 lliures que tenia amb el nostre constructor i protagonista, i a causa dels vuit fills orfes que va deixar, residents a Morella (un d’ells nascut a la nostra vila). Dit plet va arribar fins l’Audiència de València el 29 de juliol de 1597 i es va buscar l’opinió autoritzada de Joan Monter, pedrapiquer de la parroquial d’Alcover per a jutjar els «estalls». En març – abril de 2007 es va crear a la nostra ciutat la Fundació “Marc Volsanyes” amb diners sobrants de la Fundació “Amàlia Meseguer”, a fi de restaurar l’altar major de l’Arxiprestal.

Comment here

63 − 53 =