Letra V

Vinarossenc

Gentilici dels habitants de Vinaròs. Es diu també de tot allò que fa referència a Vinaròs, inclosa la parla vinarossenca de la que va replegar moltes paraules típiques el “Diccionari Català, Valencià, Balear” d’Alcover i Moll. El filòleg Antoni Casanova va recollir modismes en un seguit d’articles amb el títol de “El parlar de Vinaròs a través d’Argemí”

Comment here

+ 23 = 30