Letra V

Vilaplana Persiva, Emili

(Torreblanca 1900 – Tiermas (Zaragoza) 1936).Advocat. Fill del mestre Vilaplana. Oficial de Telègrafs des de l’abril de 1921. Domiciliat a Vinaròs en plaça de Sant Antoni, 15, en el moment de la seua mort que es va produir en el transcurs de la guerra civil als 36 anys en el balneari de Tiermas on es trobava accidentalment segons manifestacions del seu pare.

Comment here

− 5 = 1