Letra V

Vendrell, Carme

vendrellMonja clarissa del convent de Vinaròs. Va morir amb opinió de santetat el 14 de febrer de 1917 i el seu germà, el jesuïta Ramón Vendrell, va escriure sobre ella una breu hagiografia que es publicà a Vic.

vendrell 2

Comment here

7 + 2 =