Letra V

Vas de les ánimes

Cripta construïda en 1671 a l’entrada de l’església on es sepultaven els fidels que així ho demanaven i ho pagaven. Anteriorment es feien soterraments en els diversos altars de les capelles u on els familiars o difunts havien sol.licitat dins de l’església. Normalment els capellans es soterraven al presbiteri.

Comment here

− 1 = 3