Letra U

Utòpic

utopicRevista trimestral de contingut cultural, apareguda en agost de 1999. Dirigida i confeccionada per un grupet d’estudiants, va ser presentada pel músic Carles Santos. S’imprimia a la imprempta Castell i el seu preu era de 100 pessetes. L’escàs o nul contingut localista la feien poc atractiva per al públic vinarossenc i pràcticament va desaparèixer amb el seu naixement.

Comment here

14 − 5 =