Letra T

Triador

triadorNom d’una de les partides del nostre terme municipal. Ja pareix nomenada en els protocols notarials de Cristòfol Ledesma de l’any 1615. (J. Bover. Arxiu Parroquial). També és el nom d’un barranquet d’aquella mateixa zona, que en els anys vuitanta va baixar amb aigües pluvials amb tanta força que s’endugué per davant destroçant-los un parell de xalets de la vora de la mar. Finalment es dona eixe nom també a la platja que conforma la desembocadura del referit barranquet. El significat de la paraula triador, segons el filòleg Joan Coromines no ofereix cap dubte, ja que es tracta del lloc on es separaven i triaven antigament les ovelles comunes dels pastors quan baixaven a la vall des de les muntanyes de pasturatge. També és el nom d’una urbanització moderna, construida als anys 70 – 90, junt al barranc homònim.

Comment here

19 − 17 =