Letra T

Tresserra Ventosa, Gaetá

tresserra(Barcelona 1833 – Vinaròs 18-XII-1910). Autor de «La Perla de la Illeta o els Carlistes en Vinaroz«, editada en 1875 i reeditada en 1979 per Amics de Vinaròs. Va vindre a Vinaròs als 40 anys, com a secretari de l’empresa de Salvador Masdemón, dedicada al comerç de carbó, ferro, vins, etc. Tenia molta afecció a confeccionar milotxes que feia volar des de sa casa situada al final del carrer de L’Angel.

Comment here

+ 75 = 84