Letra T

Traval, Carrer

TRAVAL, Calle del -3-Carrer menut que uneix el carrer sant Narcís amb el carrer sant Josep. Apareix el seu nom indiferentment com TRAVAL O TRABAL, que es un cognom d’ origen català, (derivat del germànic Transuvald), que és prou freqüent en poblacions pròximes com Alcanar i Ulldecona. Possiblement la propietat d’ algun dels seus magatzems donaria lloc a la imposició al llarg del temps d’ aquesta denominació. A principis de març de 1809 ja es deia d’ aquesta manera i allí es va instal.lar un hospital provisional per als ferits de l’Aragó i Catalunya en la guerra del francés. Es un carrer compost majoritàriament per magatzems. En ell es trobava el denominat molí de Frexes.

Comment here

− 2 = 1