Letra S

Sociedad minera de Vinaroz «Virgen de la Misericordia»

sociedad mineraCuriosa societat constituida per vinarossencs el 28 de juliol de 1843 que explotava mines de plata, pirita i altres minerals, a la província de Terol, (prncipalment a Segura de Aragón, situada en la serralada de Segura de los Baños). Estava presidida per Josep Galiana, ocupant el càrrec de secretari Sebastià Fraile, i de vocal, Pasqual Esparducer. Comptava amb un total de vint accionistes, tots ells de la nostra ciutat.

Comment here

59 − 50 =