Letra S

Sirval, Lluís de

Nom d’un carrer de Vinaròs vigent durant la guerra civil de 1936. Pseudònim del periodista valencià i líder radical, resident en Madrid, Lluís Higón. Segons una versió oficial que no es va creure va ser assassinat per un oficial rus que visitava Espanya i que va defendre’s d’un atac personal del periodista. Moltes ciutats espanyoles li van dedicar a Sirval un carrer donat que en aquells moments havia alcançat extraordinària notorietat.

Comment here

− 5 = 3