Letra S

Serrano García, Vicent

serrano garcia(Vinaròs 16-III-1908). Escultor Marbrista. Fou escultor com el seu germà Manuel però de menys nombradia que ell. Amb ocasió de les festes de 1916 va fer amb guix, entre altres moltíssimes, diverses imatges del sant Sebastià per a la venda, que es poden vore encara per diferents cases de la localitat i en el Museu Municipal. Finalitzada la guerra civil de 1936, va reproduir amb guix per a l’altar major de la capella de la comunió una imitació de la façana arxiprestal, igual que per a l’altar major de l’ermita i també va fer en un dels altars del convent de la Divina Providència. Segurament i en eixa època deuria treballar en molts diversos altars de la localitat i en molts altres de poblacions veïnes que per circumstàncies d’emergència es feren en aquest material senzill de guix.

Comment here

7 + 1 =