Letra S

Sanz Brau, Antoni

sanz(Vinarós, 1947). Doctor en Ciències Biológiques per la Universitat de València. Va finalitzar els seus estudis de llicenciatura en juny de 1972. Casat en juliol de 1977 amb Maria del Pilar Sendra de Quevedo. És autor de la Tesi Doctoral «Biologia y Ecologia de Palaemonetes Zariquieyi Solland»(Crustacia, Decapoda Palaemonidae), presentada en la Universitat Valentina el 26 de juny de 1980, per la que va obtenir la qualificació de Excel.lent «cum laude». Dit estudi científic analitza una espècie de gamba que viu a les nostres llacunes litorals. A més a més té publicats diferents treballs en el prestigiòs butlletí “de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Sección Biologia”, que es presenta en español i anglès i referits al nostre poble com el que duu per títol: “Contribución al conocimiento de los crustáceos decápodos (Crustacea. Decapoda) costeros de Vinaròs (Castellón de la Plana. España”, escrit amb la col.laboració de Francesc Mezquita (1999).

Comment here

81 − = 76