Letra S

Sanjuán Pascual, Joaquim

sanjuan(Morella, 1860). Advocat. Llicenciat en Dret per la Universitat de Granada el 31 de febrer de 1917, encara que en juny de 1916 també apareix com que ha finalitzat els estudis (Revista San Sebastián). Procurador dels Tribunals. Casat amb Mª de Benito, en març de 1921 va naixer son fill Joaquim. Autor de la comèdia “Una casada bien”, estrenada en el Teatre Ateneo de Vinaròs en febrer de 1929. Co-autor amb son germà Julian de la comèdia «Un final feliz», estrenada en abril de 1929. Se’l troba exercint en la nostra ciutat des de l’any 1890 fins a 1929. En 1915 signa, com a apoderat del Marquès de Fuente el Sol, D. José de la Figuera i de la Cerda, el contracte d’arrendament de la plaça de bous de Vinaròs al Sr. Gimeno, de Castelló. En març de 1921 va nàixer son fill Joaquin. Encara apareix el seu nom com a advocat i vidu en el cens de 1945, amb 84 anys.

Comment here

93 − = 89