Letra R

Redó Herrera, Antonio

. (Vinarós). Enginyer Industrial. Cap de Serveis de Neteja de l’Ajuntament de Barcelona. És l’autor, de diversos llibres relacionats amb el seu treball, que esdevé cada día més un greu problema en les grans ciutats, entre altres, “La recogida de basuras urbanas de grandes productores” i de “La recollida de deixalles a la ciutat” (1991).

Comment here

+ 71 = 75