Letra R

Redó Forner , Agustí

(Vinaròs). Enginyer (de Canals, Camins i Ports?). Apareix actiu en 1929 en que va ser nomenat Inspector dels ports de Borriana, Benicarló i Vinaròs. (“Heraldo de Vinaroz”, 24-II-1929).

Comment here

6 + 1 =