Letra P

Pla Marco, Joan Carles

BRUMAS 1970-1975(Vinarós 1951). Professor d’EGB per l’Escola Normal de Tarragona en 1975. Oposicions en Barcelona en 1977. Ha exercit  a Ciutat Badia (3 cursos) i a Barberà del Vallés (un curs). Actualment exerceix en el Col. P. Joan Bta. Serra d’Alcanar. Quatre cursos de solfeig pel conservatori de Música de Saragossa. Membre fundador del conjunt «Los Kácidas» (1960) i «Filadelfia» (1974) de Vinaròs i membre del conjunt «Los Brumas» d’Alcanar. L’any 2001 van editar un CD amb la música més significativa que cantaven, commemorant els 25 anys de la formació del grup.

Comment here

94 − 91 =