Letra M

Monfort, Lola

(Adzeneta del Maestrat). Pintora autodidacta. Resident a Vinaròs. Ha presentat diverses exposicions a l’Auditori Municipa (estius 1994 i 1996), amb molt èxit. Les seues pintures, molt detallistes, de bodegons amb manteleries brodades, blondes, objectes de porcel.lana i utensilis antics, tenen un gran i  atractiu.

Comment here

6 + 4 =