Letra M

Miralles Gallen, Sixto

(Vinaròs 1851 – 1947). Registrador de la Propietat. Com a tal apareix censat en 1910. En 1916 va ser destinat a Sevilla i també a Vila-real (¿?). El 19 de gener de 1921 pren possessió d’un dels Registres de Barcelona. En 1928 ja vivia jubilat a Vinarós. En la postguerra va sufragar la imatge del Sagrat Cor de Jesús de l’església arxiprestal.. Casat amb Irene Esteller. En la seua casa del carrer de Sant Francesc sempre s’aturava el bisbe de Solsona, Enrique i Tarancón, quan baixava cap a Borriana a vore la seua familia.

Comment here

+ 64 = 65