Trista

Nom amb que es coneixia, quan encara no existien ni les jubilacions ni la Seguretat Social, la subvenció que rebien els mariners vells per part de la

Read More

Trinquet

Lloc on es practica l'esport de pilota valenciana. Un de propietat particular estava vigent en febrer de 1921 al carrer del Pont, número 14, el qual r

Read More

Trifú, Francesc

Mercader. Alcalde accidental de Vinaròs en 1710. Jurat en 1696. Fill de l'anterior. En 1704, Francesc Trifú espòs de Barbera Llopis te una filla que e

Read More

Trifú Planossa, Francesc

Mercader. Alcalde accidental de Vinaròs en 1710. Jurat en 1696. Fill de l'anterior. En 1704, Francesc Trifú espòs de Barbera Llopis te una filla que e

Read More

Trifú Llopis, Francesc

(Vinaròs,?). Notari (?). Quan el 6 de febrer de 1757 mor Nicolau Béccar, Sargent Major de Dragons del Regiment de Bèlgica, havia testat ja, davant de

Read More

Tribuna del Maestrat

Revista quinzenal fundada per Xavier Balada i dirigida per Mariano Castejón Chaler. Va ser presentada l’11 de setembre de 1992, eixint però el primer

Read More