Letra P

Puig-Roda Alcácer, Gabriel

(Vinaròs 1907-Barcelona 1996). Fill del pintor Puig Roda. Professor de Maestria Industrial a Barcelona, Artista repussador de metalls. Havia estudiat a les Escoles Professionals dels Salessians de Sarrià, pensionat per la Diputació de Castelló....

Puerta Dianez, Diego

(Sevilla 1941). Famòs matador de bous. A Vinaròs se li va dedicar una Penya Taurina, constituida al març de 1960, degut als molts èxits que va obtenir des dels primers anys de matador en Vinaròs i altres poblacions. En febrer de 1997 va...

Puchol Quixal, Josep Lluis

 (Vinaròs, 15-VI-1942 – 28-IX-1995). Empleat bancari. Redactor de diverses publicacions provincials i nacionals. Autor de nombrosos articles de temes taurins i esportius.

Puchol Quixal, Francesc

(Vinaròs). Industrial a València. Propietari d’ una Galeria d’Art. En juny de 1981, com a representant de tots els propietaris de magatzems de ferro de la regió valenciana, va ser nomenat  Vice-president – Tresorer de la Junta de...

Puchol Puchol, Francesc

(Vinaròs 1894 – 29-I-1968). Funcionari Municipal. Fundador i un dels presidents de la “Peña Taurina” en 1917. Propietari del Café Colón que va ser molt popular en el seu temps. Fundador i Germà Major de la Confraria o Pas de...

Puchol Puchol, Buenaventura

(Vinaròs 1898 – 1936). Representant. Corresponsal de prempsa del Diario de la Mañana de Castelló;  utilitzava el pseudònim de Juan de Vinaroz. En 1935 va fundar i dirigir el periòdic local “El Popular” de tendència política...

VINAPEDIA

>