Letra B

Bibliografia

Breu nota bibliogràfica general. Hi ha una sèrie d’obres generals relatives a la Història d’Espanya i a la de l’antic Regne de València i que no han sigut mai superades, és el cas dels «Anales de la Corona de Aragón», de Jerónimo Zurita, Crónica de Viciana, “Décadas de la Coronada Ciudad y Reyno de Valencia”, de G. Escolano, la seua continuació, obra de J. Perales, “Las Observaciones”, de Josepf Cavanilles, “Chronica de la Provincia de S. Juan Bautista”, del P. Antoni Panes, Balbas, Sathou Carreres, etc., són obres obligades de consulta per a composar la nostra història local. BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS.
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DE VINARÒS: Vegeu id.
BIBLIOTECA PARTICULAR DE DON AGUSTÍ DELGADO AGRAMUNT: Aquest vinarossenc, entusiasta de totes les coses del nostre poble, ha aconseguit reunir en la seua biblioteca les obres completes de tots els nostres paisans destacats i de molts personatges de la comarca. Cal destacar entre els seus volums, els Catecismes Major i Menor del Bisbe Lassala, les «Instituciones Teologicae» de Cabadés i Magí, totes les obres del Padre Bover, Ayguals d’Izco, Almela y Vives, J.M. Salaverria, així com edicions «príncep», originals, i capdals en la historiografia valenciana, una edició incunable del Llibre dels Furs, moltes edicions sobre les guerres carlines, L’Escolano-Perales, Anales del P. Diago, i un llarg etcétera. El Sr. Delgado va fer una donació de 200 llibres realcionats amb Vinaròs a la Fundació Caixa Rural-Caixa Vinaròs.
ARXIVO HISTORICO NACIONAL, de Madrid, creat el segle passat, amb documents de diverses procedències; Ordens monàstiques, ordens militars, universitats i col.legis, Consell de la Suprema Inquisició, etc. Els documents referits a Vinaròs els va catalogar el professor Jordi Romeu Llorach segons apareix ampliament documentat en el setmanari “Vinaròs” del 25 de juny de 1977.
(«DOCUMENTACION SOBRE VINAROZ EN EL A.H.N.»). ARXIU DE LA CORONA D’ARAGÓ, de Barcelona. Conté la sèrie documental més complerta amb registres de documents des de Jaume I, fins al rei Felip V. Són abundants els pergamins a partir de l’any 986. Es imprescindible la seua consulta per estudiar temes medievals o de l’Edat Moderna.
ARXIU DE LA CATEDRAL DE TORTOSA. Conté abundants document referents als primers temps de la conquesta, relatius a les nostres terres.
ARXIU DEL REGNE DE VALÈCIA. Conté entre d’altres molts documents de l’Orde de Montesa, molts d’ells referents al nostre Maestrat, la catalogació dels quals es va fer per Vt. Garcia Edo, i publicat el seu índex pel Butlletí del CEM.
ARXIU HISTORIC
NACIONAL DE SALAMANCA: Secció Guerra Civil. Conté documentació requisada per les tropes «Nacionals» de Franco, durant el període de la guerra civil espanyola. Té una secció completa amb la denominació «Vinaroz», on es guarden uns 13 caixons amb els documents requisats als sindicats, referents a Vinaròs i la nostra comarca. Va ser estudiat per Jordi Romeu Llorach, fent la catalogació dels documents que ens afecten al Butlletí del CEM, nº 18. Any 1987. A finals de l’any 2002 i principis del 2003 alguns grups reclamaren la seua devolució.
ARXIU DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL “AMICS DE VINAROS”: Reedició d’obres d’interés local a càrrec de la mateixa associació. Col.lecció completa del Setmanari Vinaròs, moltes obres d’Almela i Vives, Costa i Borrás, etc.
MUSEU MUNICIPAL DE VINARÒS: Exemplars d’alguns periòdics locals.
CENTRE D’ESTUDIS DEL MAESTRAT: El Centre d Estudis del Maestrat, que té la seu en Benicarló, ha editat fins ara 31 números del seu butlletí que conté exclusivament temes de divulgació històrica i folklórica de les nostres comarques. També es publica a la comarca dels Ports el Butlletí d’Amics de Morella i la seua Comarca (AMYC).

Comment here

97 − = 94