Letra B

Beyerri, Gabriel

(segle XVI). Notari de Vinaròs, coetani del també notari Cristòfol Ledesma. D’ells dos es conserven els dos únics llibres de protocols notarials de l’església Parroquial, de gran interès per als historiadors que els han utilitzat molt sovint. En una de les actes, la de la fundació de la confraria de S. Cristòfol, comença dient d’ ell que és Notari per autoritat apostòlica i real per tot lo present regne de València. El seu protocol notarial o baldufari s’inicia en 1594 i comprenia escriptures i documents datats des d’eixe any fins al 1604. Entre ells destaquen l’acta de constitució de la confraria de Sant Telm i altres importants. Els protocols notarials de Gabriel Bayerri (o Bayarri com apareix també) van ser cremats a la guerra del 36 i sols tenim referències a ell per Borràs Jarque que el cita en les pàgines 77, 80, 81, 90, 93, 94, 112, 120 i 131 i en els “Quinque Libri”. Gabriel Bayerri va ocupar el càrrec de Jurat en diversos anys.

Comment here

61 − = 56