Letra B

Basses i Bassetes

Nom de dos partides de terme. Ja són citades indistintament en el Padró de riqueses de l’any 1811. Les seues finques estarien compreses en els polígons 39 i 40, encara que el plànol catastral de l’Ajuntament no assenyala cap de les dos denominacions. El seu nom fa referència a llocs amb aigua de pluja estancada utilitzada per a abeurar el ramat. Dita partida es troba pujant a Morella, a dreta i esquerra de la carretera. En dita partida es troba el Pou de les Basses que abasteix d’aigua per a reg a uns quatre-cents jornals de terra, propietat de prop d’uns vuitanta socis. Com que aquests són tants, van haver de proveir-se d’un segon pou ja que en els llargs estiuatges el primer s’eixugava.

Comment here

63 − 62 =