Letra B

Barono, Puig de

Nom amb que es coneix una de les partides de terme de la serra de l’ermita, on es troba també l’antic pou, fet a cel obert, de Barono, abandonat com quasi totes les finques del voltat per l’escàs rendiment econòmic, però que tenen els seus propietaris, alguns canareus i altres vinarossencs.

Comment here

57 + = 66