Letra B

Barona, Maria

Nom popular amb que es coneixia un dels personatges típics de venedora de cacaus torrats i tramuços. Ella va crear en 1947 la costum de la colònia vinarossenca de Barcelona de repartir al final dels actes religiosos, ramets de timó i romer que va dur expressament des de la serra de l’Ermita de Vinaròs. El seu nom real era Agustina Pablo Pascual, i va morir en juliol de 1964 a la edat de 76 anys.

Comment here

67 + = 72