Letra B

Baila Tosca, Francesc, Avinguda

Nom posat en sessió de l’Ajuntament del 19 de desembre de 1995 a un llarg tram de la carretera de la costa sud, compresa des del barranc de les Salines fins el d’Aiguaoliva. Dit acord es va fer efectiu, retolant-se i descobrint-se la placa solemnement per les autoritats locals i provincials el 14 d’agost de 1997, en presència dels fills i nets de l’homenatjat. Coincidint amb aquesta celebració es va inaugurar també pel president de la Diputació, Carles Fabra, l’enllumenat públic de tota la carretera de la costa sud.

 

 

Comment here

88 − 86 =