Letra A

Autopista

De la denominada Autopista del Mediteráneo, l’actual «AP-7», se’n va començar a parlar en la prempsa local de febrer del 1970. Forma part de la xarxa de vies de comunicació que conformen el conegut dom a “Corredor mediterrani” i que enllaça Alacant amb La Jonquera. Compta per al nostre servei amb dos enllaços, un al terme de Peníscola (sortida Benicarló – Peníscola), i l’altre al terme d’Ulldecona (sortida Vinaròs-Ulldecona) i a més a més té una àrea de servei dins del nostre terme municipal. Aquesta realització tan costosa es va anar construint per trams. El 1974 es col.loquen els motllons de senyalització pels llocs on havia de passar pel nostre terme. El tram des d’Amposta a Peníscola va entrar en servei el dia 17 de juny de 1977, sent la construcció del nou pont sobre l’Ebre un prodigi d’enginyeria. Vinaròs era la seu de l’àrea de manteniment on s’allotjava la gran flota de camions i maquinària pesant de l’empresa AUMAR (Autopistas del Mare Nostrum). La construcció va comportar una gran afluència de treballadors de diverses parts de la nació que es va establir a la nostra ciutat donant una certa empenta a l’economia local. L’eixida per Vinaròs va quedar bastant apartada degut a la pressió que l’Ajuntament d’Ulldecona va exercir a altes instàncies del govern de Madrid per a que estigués prop d’aquella població veïna. El tram des de Peníscola a Torreblanca va entrar en servei el 17 de febrer de l’any següent (1978).

Comment here

7 + 1 =