Letra A

Autolocomoción

AutolocomocionPublicació local d’aparició mensual. Sembla que el primer número va aparèixer en març de 1936 i surt citat el primer número a la revista “San Sebastián” del mes d’abril. S’autoanomenava «Organo de la Sociedad Autolocomoción de Vinaroz y Comarca». Aquesta societat, constituida en 5 de març de 1936, estava formada per “Cayetano” Verdera com a president, “Alejandro” Fernández Meseguer, director de la revista i l’impressor, amb domicili de redacció i administració al carrer de Dozal; Antoni Giner Torres, secretari; Facundo Fora, vice-secretari; Joan Codorniu, tresorer; Sebastià Agramunt, Joan Bas, Alfred Caudet i Emili Arnau, vocals.

Comment here

36 − 34 =