Letra A

Austria, Joan d’

General de l’Armada. Va embarcar a Vinaròs cap a Lepanto, segons alguns historiadors moderns. L’historiador Antonio Ballesteros y Beretta , en la seua «Síntesis de Historia de España», publicada el 1942, diu textualment: «…el rey Felipe nombra generalísimo a don Juan de Austria; este embarca en VINAROZ, pasa a Génova y de allí a Nápoles, donde recibe el estandarte de la Liga. Componían la escuadra de la Liga 70 galeras españolas, 9 de Malta, 12 del Papa y 140 venecianas…Las galeras de reserva estaban a las órdenes de don Juan de Cardona y del Marqués de Santa Cruz…». Borràs Jarque, prenent-ho de Rafels García, ens diu que el 7 de juny de 1571 van fondejar a la nostra platja les onze galeres de l’almirall Gil de Andrade, les quals venien a embarcar les tropes castellanes dels capitans Diego de Urbina, Rodrigo de Mora i Tomàs de Turbino, que es dirigirien cap a Lepanto a lliurar la famosa batalla.

Comment here

4 + 3 =