Letra A

Associació musical La Alianza de Vinaròs

Nova denominació que va adoptar la Banda de “La Alianza” de Vinaròs, en novembre de 1980, i que apareix indistintament en castellà com a Sociedad Musical “La Alianza” de Vinaròs. Vide Banda de Música.

Comment here

+ 45 = 46