Letra A

Asensi Artiga, Vivina Nativitat

(Vinaròs 1945). Doctora. Professora titular d’Universitat. Exerceix a la Universitat de Múrcia on es directora del Departament d’Informació i Documentació, en la Facultat de Biblioteconomía i Documentació. Llicenciada en Filosofia i Lletres per la Universitat de València en juny de 1967. Es coautora de “El método científico y la nueva filosofia de la ciencia”. En 1995 es també autora de «Introducción a la automatización de los servicios de información» (132 pp.). En 1999 és coautora amb Pastor Sánchez de «Un modelo para la evaluación de interfaces en Sistemas de Recuperación de Información» (Granada ISKO, 1999) i en 2000 de «La información de los profesionales de la información para la investigación, en la Universidad Española”. Imparteix classes i dirigeix doctorats, llicenciatures i diplomatures – sobre técniques d’investigació científica, documentació tècnica, automatització de centres i serveis, etc. Està casada amb el metge vinarossenc Ginés Doménech Ratto. Els seus fills són Ginés Doménech Asensi, Professor d’Informàtica de la Universitat de Cartagena, Vivina, que és mestra de primària i Paloma.

Comment here

18 − 10 =