Letra A

Argemí Mustich, Francesc d’Assis

Argemi_2(Vinarós 1891 – Badalona 1969). Fill de F. Argemí Poy. Mestre Nacional. Va exercir com a tal a Cartagena, Godall i Cardona (1917); en 1923 és concejal i en juny de 1924 dimiteix per traslladar-se a Sta. Margarita de Montbuí (1924-1928), Blanes (1931) i Villafranca del Panedés. Havent sigut en la seua infantesa seminarista a Tortosa, havia estudiat música i cant gregorià. A Traiguera va reorganitzar la banda de música i a Godall la va fundar. Va composar l’ Himne a Santa Victoria en Vinaròs, misses, motets, trisagis, etc. Diverses obres religioses publicades. A l’arxiu del Cor Parroquial de Vinaròs es conserva d’ell la «Missa Seraphica», de l’any 1958. Sent mestre de Cardona (1917) va ser nomenat colaborador musical de l’Arxiu d’Etnografia i Folklore de Catalunya. Estava casat amb la mestra Joana Argenté Reixach, la qual, en gener de 1931, va ser destinada a una graduada de Malgrat. A l’agost de 1933 Argemí va obtenir una plaça docent a Vila-franca del Penedés. Va quedar vidu de la seua esposa, de la que no tingué fills, un any abans de la seua pròpia mort. Ressidien llavors a Badalona.

Comment here

+ 55 = 60