Letra A

Ànimes, Carrer de les

Cap a 1925 es deia de les Ànimes o dels Arrieros. En 1842 se li va canviar el nom durant un temps per el de Pescadors. Aquest carrer va nàixer per la necessitat o conveniència de tenir un lloc, similar al del barri marítim de Valencia, conegut ara com de Nazaret, però que en el seu origen, en 1720, va començar a funcionar con “Lazareto o Llazaret” (d’aquí el nom canviat o rebatejat per error com de Nazaret), i que era on s’obligava a passar la quarantena tots els marins que eren portadors de patent bruta i desembarcaven malalts per pestes (tifus, còlera, etc.). Anteriorment al naixement d’eixe barri d’apestats, estaria vigent pel mateix motiu el conegut com l’hospital dit “de la Illeta”. La idea de l’existència d’un “cementeri” d’apestats que adueixen historiadors locals com Ràfels Garcia, mossèn Bono, o Borràs Jarque és per tant incorrecta.

Comment here

19 − 16 =