Letra A

Algarrobos, Los, Carrer

Nom posat pels propis veïns a un dels nous carrers de la urbanització de xalets situats a la serra del Puig de l’Ermita i que recau en l’avinguda de La Closa, junt al Club de Tennis, a principis de l’estiu de l’any 2002.

Comment here

76 − 68 =