Letra A

Alcora, Ceràmica de l’

AlcoraDe la seua important fàbrica de ceràmica del Comte d’Aranda dels ss.XVIII i XIX es conserven a la nostra ciutat valuoses mostres en els sòl i sòcols de l’ermita i dels altars laterals de l’Arxiprestal, amb símbols i anagrames dels antics gremis. Com també algunes famílies pudients de la població encarregaren alguns objectes en diferents èpoques, queden bones mostres en col.leccions particulars (plats d’engany, plaquetes, figures, etc).

Comment here

+ 54 = 60