Béccar

Llinatge vinarossenc extés en l’actualitat per Sudamèrica. Borràs Jarque cita a Nicolau Béccar en el següent passatge: “SORTIDES DE MILICIES: Durant e

Read More

Carrer de Raimundo

Va nàixer com a tal carrer retolant-se amb eixe nom en gener de 1966 i va des de la Plaça de Bous al carrer de sant Francesc (antiga muralla liberal).

Read More