Bibliografia

Breu nota bibliogràfica general. Hi ha una sèrie d’obres generals relatives a la Història d’Espanya i a la de l'antic Regne de València i que no han s

Read More

Biblia

Grans aportacions al coneixement i millorament d' aquest llibre, el més universal de tots els temps, la va fer el jesuita vinarossenc, Josep Mª Bover

Read More

Beuter, Pere Antoni

(València, 1490-1554). Historiador d'origen alemany. Beneficiat de la Seu valenciana. Va publicar diverses obres, destacant "Primera part de la Histor

Read More